Vilka är Sthlmdahabsh D SH?

Sthlmdahabsh D SH är ett svenskt företag som hittills har arbetat med penningöverföringsverksamhet. Företaget är en självständig penningöverföringsleverantör som är registrerad hos Finansinspektionen (Fl) sedan många år tillbaka. Företagets affärsidé bygger på att kunna erbjuda billiga, säkra och effektiva penningöverföringstjänster för våra kunder i Sverige och till mottagare i andra länder. Majoriten av dessa mottagare är placerade i Afrikas horn (Somalia, Etiopien och Eritrea) samt i begränsad omfattning till mottagare i Europa och mellanöstern. Dahab har för avsikt att fortsättningsvis bedriva penningöverföringsverksamhet som s.k. registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster (betaltjänstlagen). Eftersom vi arbetar i den finansiella sektorn, tar vi vårt ansvar på stort allvar i fråga om brottslig verksamhet som kan utnyttja vårt företag.

Sthlmdahabsh D SH förhållande till Dahabshiil.
Sthlmdahabsh D SH har ett samarbetsavtal med Dahabshiil. Dahabshiil säkerställer utbetalning till slutmottagare i världen via egna agenter och det är Dahab som exklusivt ska ha alla kundrelationer med kunder som önskar göra en penningöverföring. Det är Dahab som ska ta emot medel från kunder och utföra penningöverföringstjänster från Sverige till mottagarlandet genom Dahabshiilsagenter. Det är endast med Dahab som kunder ingår avtal om utförande av penningöverföring genom ifyllande av nykundblankett för betaltjänster och det är Dahab som bestämmer om kund ärende ska accepteras eller inte. Dahab har det fulla ansvaret och står som garant gentemot kund för utförande av penningöverföring enligt kunds betalorder. Betalorder kan endast lämnas till Dahab. Det är Dahab som är ansvarig för och utför erforderliga kontroller enligt lagen.

Sekretess
Genom att kunden samtycker till Sthlmdahabsh D SH behandling av personuppgifter I enlighet med följande. Sthlmdahabsh D SH kommer att använda personuppgifterna för att kunna utföra det aktuella uppdraget exempelvis för att identifera er och distributera tjänster till er. Personuppgifterna som insamlas av Sthlmdahabsh D SH kan komma att förvaras. Sthlmdahabsh D SH lämnar inte någon personlig information rörande kunderna eller finansiell information kopplad till kunderna till utomstående part, såvida detta inte är tillåtet enligt tillämplig personuppgiftslagstifning och nödvändigt för att kunna gemföra den transaktion som begärts och godkänts av er.

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder betalningsförmedling (penningöverföring) till enskilda personer, organisationer och företag. Detta innebär att man kan via oss

  • Skicka pengar till utlandet
  • Ta emot pengar från utlandet

Vi är ett svenskt handelsbolag som är registrerat hos både Bolagsverket och Skatteverket. Bolaget har sitt säte i Rinkeby, Spånga.

  • Organisationsnummer: 969715-6041
  • F-skatt
  • Företaget är momsfritt
  • Godkänd Kassasystem
  • Godkänd bokföringssystem från Speedledger
  • Auktoriserade revisorer
  • Tillstånd för att bedriva finansiell verksamhet