Skip to main content

Regelefterlevnad

ID-handling och syfte
Det är viktigt att svara på frågor samt visa giltig id-handling när Bolagets säljare efterfrågar det. Säljaren är skyldig att fråga dig om syftet med transaktionen, var pengarna kommer ifrån och vad de skall användas till.

Avtal/kvitton
I vissa fall kan Bolaget även behöva se avtal, kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring.

Sekretess
Den information som Bolaget får om dig behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen och personuppgiftslagen.

Nekande
Bolaget har rätt att neka dig som kund om du inte uppfyller våra krav.

Tillstånd
STHLMDAHABSH (D SH) KB är Auktoriserat och reglerat av Finansinspektion enligt bestämmelserna betaltjänster.

Penningtvättslagen
Bolaget har tillstånd från Finansinspektionen. Bolagets verksamhet regleras i bland annat Betaltjänstlagen, Lag mot penningtvätt och finansiering av terrorism.