Skip to main content

Frågor & Svar

Hur mycket är serviceavgiften?

Min Max Commision %
$20 $1999 4.00%
$2000 4999  3.50%
$5000 $9999 2.25%
$10000 $19 999 2.00%
$20 000 $49 999 1.75%
$50 000 $99 999 1.50%
$100 000  - 1.25%

 

Så här beräknar vi:

Kund vill t.ex. skicka $100 och dollarkursen är t.ex. 9.029 SEK.

Belopp att få:      $100
Serviceavgift: 4%
Totalt att betala:  100*1.04*9.029 = 939 SEK

Dollar kursen varierar från dag till dag och våra kurser är alltid samma som de stora växlingsbolagen i Sverige.

Vilka valutor gäller

Vi baserar våra transaktioner på Amerikanska Dollar (USD), men vi får endast ta emot eller betala ut svenska kronor.

Hur lång tid tar det att skicka pengar?

Efter godkännande kommer dina pengar fram på några minuter. Din mottagare kan upphämta pengarna på en gång (beroende på ombudets öppettider). Mottagaren måste uppvisa giltig legitimation för att hämta ut pengarna.

Hur kan jag skicka pengarna?

Du kan skicka pengar via:

betalning

Klagomål

Om du är missnöjd med vår service och/eller har ett klagomål, vänligen fyll i vårt formulär.

docxKlagomål för hemsidan

Vad är penningtvätt?

Vi arbetar ständigt för att förbättra säkerheten för vårt företag, våra kunder och världen. För att penningöverföringstjänsterna ska fungera effektivt och ändamålsenligt krävs det att företaget arbetar strategiskt och att företagets handlingar har klart stöd i vår svenska lagstiftning, förordningar och myndighetskrav. Dahab strävar ständigt efter att tillfredsställa kundernas behov optimalt.

Penningtvätt är en verksamhet där svarta pengar, dvs. pengar som kommer från en brottslig verksamhet, förvandlas till tillgångar i form av privat konsumption. Det är en internationell företeelse och sker ofta över nationsgränserna. Det kan handla om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, rån, bedrägerier, vapenhandel med mera. Den brottsliga personen som vill dölja att pengarna kommer från en brottslig verksamhet kan försöka utnyttja banksystem för att klara sig undan. Upplägget för penningtvätt kan vara mer eller mindre komplicerat. Det handlar inte bara om kontanta transaktioner, utan även om överföringar och andra tjänster via exempelvis internet och telefon. Sveriges penningtvättslag kräver att betalningstjänstleverantörer är välutrustade och informerade för att kunna förhindra penningtvätt.

Dahabsh har ett utvecklat IT-system för att följa regelverket och bekämpa penningtvätt. Vi inser vikten av att bidra till en förbättrad bekämpning av penningtvätt och kampen mot finansiering av terrorism. Alla våra uppgiftslämnare är skyldiga att genomföra och upprätthålla de omfattande processer som anges i vår AML manual.

Sekretess

Genom att kunden samtycker till STHLM-DAHABSHs behandling av personuppgifter I enlighet med följande. STHLM-DAHABSH kommer att använda personuppgifterna för att kunna utföra det aktuella uppdraget exempelvis för att identifera er och distributera tjänster till er. Personuppgifterna som insamlas av STHLM-DAHABSH kan komma att förvaras. DAHABSH lämnar inte någon personlig information rörande kunderna eller finansiell information kopplad till kunderna till utomstående part, såvida detta inte är tillåtet enligt tillämplig personuppgiftslagstifning och nödvändigt för att kunna gemföra den transaktion som begärts och godkänts av er.

Din personliga integritet är viktig för oss läs vår dataskyddspolicy om bland annat dina rättigheter som kund.

pdfLäs vår dataskyddspolicy här.